Preventieve Observatie Training (PreObs)

Speciaal voor medewerkers die belast zijn met uiteenlopende observatieteken en/of personen werkzaam in de persoonsbeveiliging. Preventieve observatie kan worden ingezet bij zaken als dreiging van ontvoering, afpersing, oplichting en dergelijke. Een specifieke vooropleiding is niet benodigd.

Doel:

De Preventieve Observatie Training heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen te herkennen en hier actie op te ondernemen. Door onopvallend uw ‘tegenstander’ in kaart te brengen door middel van preventieve observatie kunnen problemen voorkomen worden. Iedere georganiseerde misdaad tegen u, uw familie, uw bedrijf of instelling worden voorafgegaan door een gedegen voorbereiding en observatie.
De daders zullen regelmatig en gedurende langere perioden het onderwerp observeren om een volledig mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten. Vaak wordt preventieve observatie in combinatie met persoonsbeveiliging ingezet. Het doel van onze PreObs training is om de cursisten tools te geven om een professionele preventieve observatie uit te voeren om daarmee eventuele risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren.

Inhoud:

 • Herkennen van ongewenste situaties/personen;
 • Praktische informatie over de wijze van toegangscontrole;
 • Opzetten en handhaven van een veiligheidsprocedure;
 • Preventie;
 • Observatie communicatie;
 • Effecten van (non)verbaal gedrag;
 • Omgaan met ongewenst gedrag;
 • Omgaan met schokkende gebeurtenissen / overval;
 • Herkennen van de fasen van agressie en dreiging;
 • Veiligheid in relatie tot beveiliging
 • Dader analyse / object analyse;
 • Preventieve observatie technieken;
 • Herkennen, detecteren van explosieven;
 • Praktische oefeningen preventieve observatie / praktijk simulatie;
 • Risico analyse eigen organisatie.

Duur van de training:

In overleg afhankelijk van de opdracht.